, Frederik Vandormael

5 redenen waarom teambuilding zo belangrijk is in corona tijden.

 

Tegenwoordig zijn er ontzettend veel teams die aan teambuilding doen. En dat is niet voor niks! Werknemers zijn namelijk essentieel voor een organisatie, en teambuilding kan worden gebruikt om deze werknemers te inspireren, motiveren en behouden. Teambuilding activiteiten zijn vaak leuke activiteiten waarbij samenwerking en communicatie centraal staan. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan teamboostergames waarbij werknemers samen allerlei doe- en denkproeven tot een goed einde moeten brengen. Ook zijn sportieve activiteiten perfect voor teambuilding. Maar wat zijn nu de positieve effecten van teambuilding die je merkt op de werkvloer? Touché reflecteerde over het belang van teambuilding in coronatijden.

TEAMWORK ZORGT VOOR EEN HECHT EN POSITIEF TEAM

Teambuilding is gericht op teamwork, en teamwork is ontzettend belangrijk voor een organisatie. Een goede en productieve samenwerking zorgt voor succes. En teambuilding activiteiten zorgen voor hechte en positieve teams die dit succes samen kunnen bereiken. Daarnaast heeft teambuilding een positief effect op het plezier en enthousiasme op de werkplek. Als er sprake is van veel werkplezier, is dit goed voor het onderlinge vertrouwen en voor het stimuleren van creativiteit. Plezier in je werk is ontzettend belangrijk als het gaat om het behalen van succes.

 • Het is net nu dat het gevoel van verbondenheid met collega’s verminderd is. (afstand houden, telewerk, hygiënemaatregelen).
 • Veel mensen hebben lang thuis gezeten met beperkt sociaal contact. Stresslevels stegen bij de hele bevolking en de sfeer is suboptimaal.
 • Het is nu het moment om de negatieve gevoelens rond corona te doorbreken en iets leuk te organiseren waardoor iedereen even alles heerlijk kan loslaten.
 • Misschien wil je de werknemers ook belonen voor de extra inspanning die ze reeds geleverd hebben tijdens deze moeilijke periode.

COMMUNICATIE

Om productief te kunnen werken, is een goede communicatie essentieel. Misverstanden zorgen alleen maar voor vertraging en een lagere productiviteit. Teambuilding activiteiten laten op een leuke manier zien hoe je verbaal en non-verbaal met elkaar kan communiceren. Misschien is de communicatie op de werkvloer even niet optimaal. En juist dan kunnen teambuilding activiteiten helpen om deze oude patronen te doorbreken en de communicatie nieuw leven in te blazen.

 • Veel technieken waarmee we gewoon zijn te communiceren, zijn momenteel ‘not done’. Denk aan het schudden van de hand bij wijze van begroeting, een persoonlijke, nabije conversatie (een op een) tussen twee werknemers enz.
 • De kans is reëel dat de huidige maatregelen nog een tijd gevolgd moeten worden. Bepaalde gebruiken zullen misschien voorgoed verdwijnen…
 • Een teambuilding geeft jullie de kans om nieuwe manieren te ontdekken waarmee we onszelf op veilige manier en relaxe manier kunnen uitdrukken en met elkaar kunnen omgaan.

LEIDERSCHAP

Elk team heeft leiders nodig om structuur aan te brengen en een duidelijke richting en strategie aan te houden. Teambuilding activiteiten kunnen deze leiderschapskwaliteiten naar boven halen. Je werknemers komen erachter dat iedereen wel een leider in zich heeft! En dat komt weer van pas op de werkvloer.

 • We zitten momenteel in een situatie waarin alles nog sneller verandert dan gebruikelijk. Het is niet altijd evident om onszelf te handhaven onder de nieuwe omstandigheden. Dit geldt zowel op het werk als in het privéleven.
 • Er wordt van iedereen verwacht dat er met gezond verstand moet omgegaan worden aangaande de nieuwe situatie. Dit is het moment waarop iedereen een beetje de leiding kan nemen om het welzijn van familie en collega’s te garanderen.
 • Een teambuilding is een sociale aangelegenheid, buiten de strikte omgeving van de werkvloer. Dit is de situatie waarin jij en/ of andere collega’s het voortouw kunnen nemen en verantwoordelijkheid kunnen tonen.

VERTROUWEN IN ELKAAR

Dankzij teambuilding activiteiten krijgen werknemers meer vertrouwen in elkaar. Specifieke angsten kunnen naar boven komen, maar worden ook weer overwonnen. Hierdoor ontstaat er een diepere relatie tussen teamleden, en ontstaat er meer vertrouwen. En dit vertrouwen vertaalt zich op de werkvloer weer naar betere samenwerkingen en communicatie.

 • Iedereen reageert anders op uitzonderlijke situaties. Sommige mensen wuiven de toestand eerder weg en vinden alles wat overroepen, andere mensen nemen dit zeer serieus.
 • Corona overheerst het dagelijkse nieuws en leven. Soms lijkt het alsof andere problemen momenteel naar de achtergrond geschoven worden. Dit terwijl er heel wat meer kan spelen (gezinssituaties, financieel, gezondheid, mentaal welzijn…)
 • Een teambuilding zorgt voor een ontspannen atmosfeer waarin duidelijk wordt hoe anderen omgaan met de huidige situatie. Daarnaast kunnen visies verruimd worden voor alle betrokken deelnemers. Een teambuilding is voorts ook een gelegenheid waarin ook andere topics naar boven komen drijven.
 • Wij zorgen er voor dat alles volgens de gepaste veiligheidsmaatregelen kan verlopen en iedereen in een rustige en veilige omgeving kan ontspannen. Want is het niet dat waar de meeste mensen naar verlangen? In elke provincie hebben we wel enkele toplocaties waar je even heerlijk alles kan loslaten. Vraag naar de locaties in jouw buurt waar onze ‘Corona Proof’ teambuilding activiteiten het meest tot hun recht komen.

VERBONDENHEID

Naast vertrouwen, zorgen teambuilding activiteiten ook voor meer verbondenheid. Je werknemers leren hun collega’s op een andere manier kennen. En doordat je samen nieuwe dingen ervaart, ontstaat er een gevoel van verbondenheid en een wij-gevoel. Een teambuilding is ook de ideale manier om nieuwe collega’s te introduceren in de groep.

 • Voor het Covid 19 – virus is iedereen gelijkgesteld. Ongeacht je functie binnen het bedrijf, je leeftijd, geslacht enz. Iedereen kan zelf, in familieverband of op de werkvloer, getroffen worden.
 • Meer dan ooit moet een gevoel van samenhorigheid zorgen dat we veilig blijven. We kunnen de pandemie enkel verslaan als we allen samen onze verantwoordelijkheden nemen en mekaar beschermen.
 • Wij hechten groot belang aan de veiligheid van onze deelnemers en lesgevers. Daarom nemen wij enkele veiligheidsmaatregelen en zorgen we er samen voor dat iedereen een leuke tijd heeft.

(Bron: ondernemersbelang.nl)

Heb je interesse om een teambuilding te organiseren, zit je nog met vragen of wens je advies. Contacteer ons gerust of neem een kijkje op onze teambuildingpagina. 

Frederik Vandormael
Geplaatst door
Frederik Vandormael
Categorie
Teambuilding